Skip to content

Жертва ли сте на гръдните импланти PIP?

Изчислете компенсацията си за 3 минути Като лидер в защитата на жертвите, екипът PIPA предлага своето ноу-хау, за да Ви помогне да изчислите обезщетението си безплатно. Това е уникален инструмент, който се предоставя на жертвите за първи път.

За какво става въпрос?

Оливие Ометр, адвокат в Парижката адвокатска колегия, работи по делото PIP от 2010 година.

Няколко френски съдилища са разпоредили на TÜV Rheinland, която сертифицираше имплантите PIP, да обезщети жертвите.

Оливие Ометр осигури назначението от съда на медицински експерти за оценка на щетите на ищците.

Тези експерти са описали подробно метода си за оценка (скала на Dinthillac) и критериите, които трябва да бъдат взети предвид за обезщетяване на телесни увреждания.

Оливие Ометр и PIPA са получили първите окончателни експертни доклади.

В благодарение на нашия опит и въз основа на съдебната практика, ние можем да изчислим сумите, които могат да бъдат присъдени от съдилищата и по този начин да посочим окончателното обезщетение, което ще поискаме за клиентките, които представляваме.

Забележка

Изчисленото обезщетение е само ориентировъчно в зависимост от наличната информация и елементите, произтичащи от текущата съдебна експертиза, които могат да бъдат анализирани. Това не представлява нито ангажимент от наша страна, нито гаранция за обезщетение. Не носим никаква отговорност в случай, че накрая Ви бъде присъдено по-ниско обезщетение.

Получаването на такова обезщетение предполага Вашите щети да бъдат документирани.

Тъй като съдилищата са суверенни, присъдените суми могат да варират. Налице е съответната несигурност за всички съдебни производства.

Може да се извършат корекции по този калкулатор въз основа на бъдещи решения. Самата ситуация може да се промени в бъдеще и по този начин да повлияе на окончателното изчисление. Този калкулатор е проектиран да покрива повечето случаи, както е установено до момента. Възможно е обаче на този етап да не бъдат взети предвид определени специфични случаи или ситуации, които все още не са документирани.

Формулирането на Вашите искания и обработката на Вашите искове остават отговорност на Вашия адвокат.

Как можем да помогнем?

Ние можем да ви представляваме в правните процедури във Франция. Тези действия вече позволиха на 22 000 жертви, от които 99 Българки, да получат междинно плащане от 3000 евро (допълнителното обезщетение ще бъде определено след експертиза).

Предлагаме Ви да се включите в новите текущи съдебни дела.