СКАНДАЛ НА СИЛИКОНОВИТЕ ИМПЛАНТИ PIP: Очаква се първите окончателни обезщетения да достигнат 70 000 евро на пациентка

Първото заседание „след медицинска експертиза“ към Търговският съд на Тулон (Франция)  ще се състои на 1-ви юли 2020 г.

Припомняме, че съдът в Тулон вече осъди сертифициращото дружество TUV Rheinland три пъти. Беше присъдена първоначална компенсация от 3000 евро и съдиите назначиха двама медицински експерта (професор Доминик Казанова и д-р Антоан Алие), за да направят оценка на щетите, претърпени от всяка жертва, позволявайки на съдът да вземе решение относно окончателните суми.

През март 2020 г, експертите взеха решение за принципите на оценяване щетите и изготвиха първите си окончателни доклади за първата група пациентки. Следователно, Оливие Ометр (Olivier Aumaitre) – адвокатът на жертвите, получи възможност да формулира искове за индивидуална компенсация. За пръв път делото достига този етап.

Медицинските експерти се уповават на номенклатурата „Динтилак“ (Dintilhac). Като справка за оценка на лични вреди във френските съдилиша, тя е породила богата съдебна практика. С помощта на логаритмична скала (от 1/7 до 7/7), може да се изчислят, с определена степен на точност сумите, които ще бъдат присъдени на всяка пациентка, според претърпените усложнения.

Експертите поддържат тезата, че всяка пациентка с импланти PIP е претърпяла морални щети с траен характер /постоянен стрес/, оценката на които варира от 2 до 3,5 по скалата Динтилак, което съответства на суми от 6 000 до 25 000 евро.

За Оливие Ометр: „това е важна победа, която спечелихме, и основополагащ факт, който гарантира на всяка жена-жертва, минимална компенсация за морални щети, квалифицирани като трайни и изключващи риска от давност“.

Към това се прибавят и претърпените страдания (множество операции, усложнения като силикономи, дихателна недостатъчност след миграция на силикона в белите дробове, различни видове болки и т.н.), естетични увреждания, които често са постоянни; минали или бъдещи здравни разходи.

Експертите отбелязват, че пациентките ще трябва да бъдат под медицинско наблюдение за цял живот.

За първата група пациентки, компенсацията варира, в зависимост от ситуацията на всяка жертва, от 17 000 до 70 000 евро, като се има предвид, че случаите на някои жертви са много тежки. Оливие Ометр подчертава, че „с течение на времето опасността на гела PIP изглежда все по-осезаема“.

При средно обезщетение оценено на 40 000 евро, сметката за германския гигант за сертифициране на качеството може да надхвърли един милиард евро. Тази сума остава сравнително ниска, тъй като досега по-малко от 10% от жертвите (по приблизителна преценка общо 300 000 в световен мащаб) са подали иск за обезщетение. Трябва да се отбележи, че съдебните производства продължават и жертвите все още могат да се присъединят към тях като се регистрират на платформата на PIPA (www.pipaworld.com).

Освен това, тези компенсации остават ниски с оглед изпитанието, претърпяно от пациентките:

  • 50% от тях са претърпели разкъсване / спукване на имплантите;
  • 30% ще останат със силикономи до края на живота си (силиконови „топки“ в тялото, които обикновено причиняват възпаление на лимфните възли);
  • 10% от жертвите трябва да продължат да живеят с разкъсани импланти поради липсата на средства да се подложат на хирургическа намеса за отстраняването им;
  • за близо 60% от жертвите, постоянното предизвикано безпокойство и мъка е довело до депресивно състояние;
  • стотици имат дихателна недостатъчност след като силиконът е достигнал белите им дробове.

Според адвоката на PIPA, който призовава германския гигант и неговите застрахователи да седнат на масата за преговори „10 години след като скандалът избухна, несъмнено е дошло времето да се затвори страницата на тази афера по взаимно съгласие, както гигантът Байер / Мосанто направи в друга област“.

След като на 11 юни 2020 г. Европейският съд (ECJ) постанови, че пациентките не могат да предявяват искове срещу застрахователя на PIP (Allianz), пътят, проправен от Оливие Ометр и асоциацията PIPA преди 10 години, вероятно остава единствената отворена възможност за жертвите да потърсят обезщетение.

Освен това, този път е избран във Франция от системата за социално осигуряване, която претендира да получи от TÜV Rheinland близо 20 милиона евро за извършени разходи, както и от германски застраховател (AOK), като допустимостта на неговия иск срещу TÜV Rheinland беше призната на 7 февруари, 2020 г. от Върховния съд на Германия (Bundesgerichhof).

Над 2000 българки станаха жертви на имплантите PIP. Засега 300 от тях са се включили в съдебните процедури.